нтел

ервіс

Облік основних засобів

Fixed asset accounting

ISpro:FAA — рішення з управління об’єктами основних засобів протягом всього життєвого циклу. Система обробляє рух вартісних даних: введення в експлуатацію, переміщення, модернізацію і вибуття. Передбачено оперативний розрахунок амортизації з використанням різних методів нарахування: лінійний, прискорений і зменшуваного залишку. Результати легко проводяться і наочно відображаються в системі.

Ефект від впровадження

Підвищення оперативності обліку ↑
1 %
Мінімізація помилок обліку ↓
1 %

Можливості

  • Ведення картотеки основних засобів (в т.ч. нематеріальних активів);
  • Проведення реєстрації документів по руху основних засобів;
  • Налаштування алгоритмів розрахунку амортизації;
  • Нарахування амортизації (бухгалтерської, податкової, управлінської);
  • Проведення переоцінки основних засобів;
  • Проведення інвентаризації основних засобів;
  • Керування обліковими періодами основних засобів.

Відеоуроки