нтел

ервіс

Система обліку праці

Labour Accounting System

ISpro: LAS охоплює все: від розрахунку заробітної плати, обліку часу, оптимізації робочого процесу до бізнес-аналітики і автоматизації процесів. Підсистема інтегрується з іншими підсистемами, включаючи Бухгалтерський облік та управління фінансами. Це забезпечує можливість бізнес-аналізу і звітності в режимі реального часу, що дозволяє керівникам швидко приймати обґрунтовані рішення.

Ефект від впровадження

Ефективність використання трудових ресурсів ↑
1 %
Підвищення трудової дисципліни ↑ 60%
1 %
Зменшення часу на розрахунок зарплати ↓
1 %