нтел

ервіс

Управління виробництвом

Production planning & scheduling

Впорядкуйте весь свій виробничий цикл та керуйте операціями ефективніше. Прогнозуйте потенційні проблеми та вживайте коригуючих заходів протягом усього виробничого циклу. Ефективно контролюйте виробничі витрати та відхилення і швидко визначайте основні причини відхилень у витратах.

Ефект від впровадження

Виробничі витрати ↓
1 %
Відхилення фактичної собівартості від планової ↓
1 %
Термін випуску продукції ↓
1 %